สินค้าเหลือน้อย

1,300 BAHT
1600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21844' and ( pcharacter='39' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17199,8953,17200,24000,21822,21823,17198,6220,21828,7247,18910 Array ( [0] => 17199 [1] => 8953 [2] => 17200 [3] => 24000 [4] => 21822 [5] => 21823 [6] => 17198 [7] => 6220 [8] => 21828 [9] => 7247 [10] => 18910 )