สินค้าเหลือน้อย

1,300 BAHT
1600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21844' and ( pcharacter='39' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24000,21822,17200,21823,21828,17199,8953,18910,7247,6220,17198 Array ( [0] => 24000 [1] => 21822 [2] => 17200 [3] => 21823 [4] => 21828 [5] => 17199 [6] => 8953 [7] => 18910 [8] => 7247 [9] => 6220 [10] => 17198 )