สินค้าเหลือน้อย

1,300 BAHT
1600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21843' and ( pcharacter='41' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24006,2620,22842,2621,3944,7325,2623,7246,9409 Array ( [0] => 24006 [1] => 2620 [2] => 22842 [3] => 2621 [4] => 3944 [5] => 7325 [6] => 2623 [7] => 7246 [8] => 9409 )