สินค้าเหลือน้อย

1,300 BAHT
1600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21843' and ( pcharacter='41' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2623,22842,2621,7246,7325,9409,2620,3944 Array ( [0] => 2623 [1] => 22842 [2] => 2621 [3] => 7246 [4] => 7325 [5] => 9409 [6] => 2620 [7] => 3944 )