มีสินค้า

1,300 BAHT
1600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21843' and ( pcharacter='41' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2621,2235,7325,3944,9409,1222,7246,2620,2623 Array ( [0] => 2621 [1] => 2235 [2] => 7325 [3] => 3944 [4] => 9409 [5] => 1222 [6] => 7246 [7] => 2620 [8] => 2623 )