มีสินค้า

1,300 BAHT
1600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21842' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16593,19581,16583,19607,19022,16560,19585,19587,16567,20167,19590,19588,16545,16574,16588,16577,16571,16565 Array ( [0] => 16593 [1] => 19581 [2] => 16583 [3] => 19607 [4] => 19022 [5] => 16560 [6] => 19585 [7] => 19587 [8] => 16567 [9] => 20167 [10] => 19590 [11] => 19588 [12] => 16545 [13] => 16574 [14] => 16588 [15] => 16577 [16] => 16571 [17] => 16565 )