มีสินค้า

1,300 BAHT
1600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21842' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23295,16576,16560,16559,21219,16558,19543,16545,16557,16563,16579,16581,16592,16593,16556,19598,16591,19609 Array ( [0] => 23295 [1] => 16576 [2] => 16560 [3] => 16559 [4] => 21219 [5] => 16558 [6] => 19543 [7] => 16545 [8] => 16557 [9] => 16563 [10] => 16579 [11] => 16581 [12] => 16592 [13] => 16593 [14] => 16556 [15] => 19598 [16] => 16591 [17] => 19609 )