พรีออเดอร์

สินค้ากำหนดวางจำหน่าย 7/2019

2,100 BAHT
2300 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21833' and ( pcharacter='535' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16402,18592,18593,21832,21298,21632,18590,21630,16403,21631,17366,21834,16398,21373,21374,18591,21831,16399 Array ( [0] => 16402 [1] => 18592 [2] => 18593 [3] => 21832 [4] => 21298 [5] => 21632 [6] => 18590 [7] => 21630 [8] => 16403 [9] => 21631 [10] => 17366 [11] => 21834 [12] => 16398 [13] => 21373 [14] => 21374 [15] => 18591 [16] => 21831 [17] => 16399 )