พรีออเดอร์

1,800 BAHT
2000 BAHT
พรีออเดอร์

Includes "Aqours Jumpin' up Project" theme songs (all member ver., unit ver., instrumental ver.) . Serial code for "Aqours CLUB 2019" valid through June 30, 2019-June 29, 2020 23:59pm (JST / UTC+9). Comes with newly illustrated cover artwork, memorial photobook and a membership card. This is a limited pressing only manufactured up to June 29, 2020.

q select pid from dex_product where pid<>'21813' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7527,12324,10207,16814,21033,15592,10281,8110,5728,10933,16458,7525,10831,12116,12325,20861,4878,4519 Array ( [0] => 7527 [1] => 12324 [2] => 10207 [3] => 16814 [4] => 21033 [5] => 15592 [6] => 10281 [7] => 8110 [8] => 5728 [9] => 10933 [10] => 16458 [11] => 7525 [12] => 10831 [13] => 12116 [14] => 12325 [15] => 20861 [16] => 4878 [17] => 4519 )