พรีออเดอร์

1,800 BAHT
2000 BAHT
พรีออเดอร์

Includes "Aqours Jumpin' up Project" theme songs (all member ver., unit ver., instrumental ver.) . Serial code for "Aqours CLUB 2019" valid through June 30, 2019-June 29, 2020 23:59pm (JST / UTC+9). Comes with newly illustrated cover artwork, memorial photobook and a membership card. This is a limited pressing only manufactured up to June 29, 2020.

q select pid from dex_product where pid<>'21813' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12328,17131,15382,9954,10628,15216,9789,10166,8174,21286,7530,10201,8588,8329,8109,5933,20804,11154 Array ( [0] => 12328 [1] => 17131 [2] => 15382 [3] => 9954 [4] => 10628 [5] => 15216 [6] => 9789 [7] => 10166 [8] => 8174 [9] => 21286 [10] => 7530 [11] => 10201 [12] => 8588 [13] => 8329 [14] => 8109 [15] => 5933 [16] => 20804 [17] => 11154 )