พรีออเดอร์

1,800 BAHT
2000 BAHT
พรีออเดอร์

Includes "Aqours Jumpin' up Project" theme songs (all member ver., unit ver., instrumental ver.) . Serial code for "Aqours CLUB 2019" valid through June 30, 2019-June 29, 2020 23:59pm (JST / UTC+9). Comes with newly illustrated cover artwork, memorial photobook and a membership card. This is a limited pressing only manufactured up to June 29, 2020.

q select pid from dex_product where pid<>'21813' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4616,21054,8114,15243,21454,10431,15537,7284,11186,8206,22087,7295,16826,11478,10387,10413,16104,12111 Array ( [0] => 4616 [1] => 21054 [2] => 8114 [3] => 15243 [4] => 21454 [5] => 10431 [6] => 15537 [7] => 7284 [8] => 11186 [9] => 8206 [10] => 22087 [11] => 7295 [12] => 16826 [13] => 11478 [14] => 10387 [15] => 10413 [16] => 16104 [17] => 12111 )