พรีออเดอร์

1,800 BAHT
2000 BAHT
พรีออเดอร์

Includes "Aqours Jumpin' up Project" theme songs (all member ver., unit ver., instrumental ver.) . Serial code for "Aqours CLUB 2019" valid through June 30, 2019-June 29, 2020 23:59pm (JST / UTC+9). Comes with newly illustrated cover artwork, memorial photobook and a membership card. This is a limited pressing only manufactured up to June 29, 2020.

q select pid from dex_product where pid<>'21813' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16831,10414,12304,25004,18340,22084,10843,8089,16839,24559,20800,9811,8084,10624,5832,20799,19808,22245 Array ( [0] => 16831 [1] => 10414 [2] => 12304 [3] => 25004 [4] => 18340 [5] => 22084 [6] => 10843 [7] => 8089 [8] => 16839 [9] => 24559 [10] => 20800 [11] => 9811 [12] => 8084 [13] => 10624 [14] => 5832 [15] => 20799 [16] => 19808 [17] => 22245 )