พรีออเดอร์

1,800 BAHT
2000 BAHT
พรีออเดอร์

Includes "Aqours Jumpin' up Project" theme songs (all member ver., unit ver., instrumental ver.) . Serial code for "Aqours CLUB 2019" valid through June 30, 2019-June 29, 2020 23:59pm (JST / UTC+9). Comes with newly illustrated cover artwork, memorial photobook and a membership card. This is a limited pressing only manufactured up to June 29, 2020.

q select pid from dex_product where pid<>'21813' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10932,23121,16855,11471,17120,23124,8062,5568,12344,11113,7258,16104,12346,21085,10425,8225,11184,23198 Array ( [0] => 10932 [1] => 23121 [2] => 16855 [3] => 11471 [4] => 17120 [5] => 23124 [6] => 8062 [7] => 5568 [8] => 12344 [9] => 11113 [10] => 7258 [11] => 16104 [12] => 12346 [13] => 21085 [14] => 10425 [15] => 8225 [16] => 11184 [17] => 23198 )