พรีออเดอร์

5,400 BAHT
6000 BAHT
พรีออเดอร์

Includes "Aqours Jumpin' up Project" theme songs (all member ver., unit ver., instrumental ver.) . Comes with 3 DVD discs including footage and unreleased scenes from "Aqours CLUB 2018". Serial code for "Aqours CLUB 2019" valid through June 30, 2019-June 29, 2020 23:59pm (JST / UTC+9). Comes with newly illustrated cover artwork, memorial photobook and platinum membership card.

q select pid from dex_product where pid<>'21812' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4535,20804,8206,16826,7013,8072,17753,17576,5840,7301,21058,15379,20213,6090,6677,5291,10795,5572 Array ( [0] => 4535 [1] => 20804 [2] => 8206 [3] => 16826 [4] => 7013 [5] => 8072 [6] => 17753 [7] => 17576 [8] => 5840 [9] => 7301 [10] => 21058 [11] => 15379 [12] => 20213 [13] => 6090 [14] => 6677 [15] => 5291 [16] => 10795 [17] => 5572 )