พรีออเดอร์

5,400 BAHT
6000 BAHT
พรีออเดอร์

Includes "Aqours Jumpin' up Project" theme songs (all member ver., unit ver., instrumental ver.) . Comes with 3 DVD discs including footage and unreleased scenes from "Aqours CLUB 2018". Serial code for "Aqours CLUB 2019" valid through June 30, 2019-June 29, 2020 23:59pm (JST / UTC+9). Comes with newly illustrated cover artwork, memorial photobook and platinum membership card.

q select pid from dex_product where pid<>'21812' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5834,8108,9806,20773,15217,5292,16755,15241,8384,11726,7035,9800,8442,10932,15190,15213,17747,8196 Array ( [0] => 5834 [1] => 8108 [2] => 9806 [3] => 20773 [4] => 15217 [5] => 5292 [6] => 16755 [7] => 15241 [8] => 8384 [9] => 11726 [10] => 7035 [11] => 9800 [12] => 8442 [13] => 10932 [14] => 15190 [15] => 15213 [16] => 17747 [17] => 8196 )