พรีออเดอร์

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21811' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2769,1661,4057,4607,4726,2865,595,3324,9745,1663,6704,4590,2924,1242,6710,1807,1256,1273 Array ( [0] => 2769 [1] => 1661 [2] => 4057 [3] => 4607 [4] => 4726 [5] => 2865 [6] => 595 [7] => 3324 [8] => 9745 [9] => 1663 [10] => 6704 [11] => 4590 [12] => 2924 [13] => 1242 [14] => 6710 [15] => 1807 [16] => 1256 [17] => 1273 )