พรีออเดอร์

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21811' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1224,4059,3387,6714,4770,1659,1248,2515,4931,2513,3543,3324,1271,1280,1241,4602,4448,2594 Array ( [0] => 1224 [1] => 4059 [2] => 3387 [3] => 6714 [4] => 4770 [5] => 1659 [6] => 1248 [7] => 2515 [8] => 4931 [9] => 2513 [10] => 3543 [11] => 3324 [12] => 1271 [13] => 1280 [14] => 1241 [15] => 4602 [16] => 4448 [17] => 2594 )