พรีออเดอร์

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21811' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4727,6715,1271,2864,1227,3820,1256,2786,599,20674,1282,12993,1245,19944,1269,1236,2760,1240 Array ( [0] => 4727 [1] => 6715 [2] => 1271 [3] => 2864 [4] => 1227 [5] => 3820 [6] => 1256 [7] => 2786 [8] => 599 [9] => 20674 [10] => 1282 [11] => 12993 [12] => 1245 [13] => 19944 [14] => 1269 [15] => 1236 [16] => 2760 [17] => 1240 )