พรีออเดอร์

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์

GRANRODEO to release 8th album.

q select pid from dex_product where pid<>'21810' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12471,5658,20304,13175,6799,5351,10717,18167,5604,9759,19398,4856,14346,4959,204,2246,3195,10042 Array ( [0] => 12471 [1] => 5658 [2] => 20304 [3] => 13175 [4] => 6799 [5] => 5351 [6] => 10717 [7] => 18167 [8] => 5604 [9] => 9759 [10] => 19398 [11] => 4856 [12] => 14346 [13] => 4959 [14] => 204 [15] => 2246 [16] => 3195 [17] => 10042 )