พรีออเดอร์

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์

GRANRODEO to release 8th album.

q select pid from dex_product where pid<>'21810' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13668,8249,6246,21337,9198,5229,10154,1581,21164,2256,4963,14610,851,19397,7126,14449,5449,3341 Array ( [0] => 13668 [1] => 8249 [2] => 6246 [3] => 21337 [4] => 9198 [5] => 5229 [6] => 10154 [7] => 1581 [8] => 21164 [9] => 2256 [10] => 4963 [11] => 14610 [12] => 851 [13] => 19397 [14] => 7126 [15] => 14449 [16] => 5449 [17] => 3341 )