พรีออเดอร์

650 BAHT
700 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21808' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1570,24295,10789,3887,24316,17416,22327,6571,5663,1561,11763,2750,10160,25091,19991,23407,6424,1049 Array ( [0] => 1570 [1] => 24295 [2] => 10789 [3] => 3887 [4] => 24316 [5] => 17416 [6] => 22327 [7] => 6571 [8] => 5663 [9] => 1561 [10] => 11763 [11] => 2750 [12] => 10160 [13] => 25091 [14] => 19991 [15] => 23407 [16] => 6424 [17] => 1049 )