พรีออเดอร์

650 BAHT
700 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21808' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24065,5788,13786,6145,5230,9944,6628,12196,14606,9381,5266,22470,7337,23484,22304,21673,5689,23813 Array ( [0] => 24065 [1] => 5788 [2] => 13786 [3] => 6145 [4] => 5230 [5] => 9944 [6] => 6628 [7] => 12196 [8] => 14606 [9] => 9381 [10] => 5266 [11] => 22470 [12] => 7337 [13] => 23484 [14] => 22304 [15] => 21673 [16] => 5689 [17] => 23813 )