พรีออเดอร์

650 BAHT
700 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21808' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1523,4225,9141,14344,2810,21476,6305,13239,1571,2693,18172,18510,19026,3354,1452,9371,10042,20131 Array ( [0] => 1523 [1] => 4225 [2] => 9141 [3] => 14344 [4] => 2810 [5] => 21476 [6] => 6305 [7] => 13239 [8] => 1571 [9] => 2693 [10] => 18172 [11] => 18510 [12] => 19026 [13] => 3354 [14] => 1452 [15] => 9371 [16] => 10042 [17] => 20131 )