พรีออเดอร์

650 BAHT
700 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21808' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1338,15789,2755,21231,2861,3452,21801,6599,20065,9386,14567,5404,1309,21673,13041,11758,9761,2748 Array ( [0] => 1338 [1] => 15789 [2] => 2755 [3] => 21231 [4] => 2861 [5] => 3452 [6] => 21801 [7] => 6599 [8] => 20065 [9] => 9386 [10] => 14567 [11] => 5404 [12] => 1309 [13] => 21673 [14] => 13041 [15] => 11758 [16] => 9761 [17] => 2748 )