พรีออเดอร์

650 BAHT
700 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21808' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4733,10779,486,7373,2245,6640,14557,5350,5223,20907,3167,19332,1417,1582,6270,15874,10711,21973 Array ( [0] => 4733 [1] => 10779 [2] => 486 [3] => 7373 [4] => 2245 [5] => 6640 [6] => 14557 [7] => 5350 [8] => 5223 [9] => 20907 [10] => 3167 [11] => 19332 [12] => 1417 [13] => 1582 [14] => 6270 [15] => 15874 [16] => 10711 [17] => 21973 )