พรีออเดอร์

650 BAHT
700 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21807' and ( pcharacter='190' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11775,11773,20469,21338,23029,21587,11772,22150,20470,21589,21584,19531,20468,11776,21588,20471,11774,22417 Array ( [0] => 11775 [1] => 11773 [2] => 20469 [3] => 21338 [4] => 23029 [5] => 21587 [6] => 11772 [7] => 22150 [8] => 20470 [9] => 21589 [10] => 21584 [11] => 19531 [12] => 20468 [13] => 11776 [14] => 21588 [15] => 20471 [16] => 11774 [17] => 22417 )