สินค้าเหลือน้อย

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21807' and ( pcharacter='190' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22150,20471,11775,23029,19531,23411,23644,11776,20469,22417,21584,11772,21587,11774,21588,23420,20470,21589 Array ( [0] => 22150 [1] => 20471 [2] => 11775 [3] => 23029 [4] => 19531 [5] => 23411 [6] => 23644 [7] => 11776 [8] => 20469 [9] => 22417 [10] => 21584 [11] => 11772 [12] => 21587 [13] => 11774 [14] => 21588 [15] => 23420 [16] => 20470 [17] => 21589 )