พรีออเดอร์

650 BAHT
700 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21807' and ( pcharacter='190' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21589,11774,21584,11773,20471,11772,21590,21338,20469,11776,21588,11775,20470,19531,20468,21587 Array ( [0] => 21589 [1] => 11774 [2] => 21584 [3] => 11773 [4] => 20471 [5] => 11772 [6] => 21590 [7] => 21338 [8] => 20469 [9] => 11776 [10] => 21588 [11] => 11775 [12] => 20470 [13] => 19531 [14] => 20468 [15] => 21587 )