พรีออเดอร์

650 BAHT
700 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21807' and ( pcharacter='190' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20470,11773,11776,20471,21338,21589,21588,21587,21590,11772,11774,20469,21584,22150,20468,11775,22417,19531 Array ( [0] => 20470 [1] => 11773 [2] => 11776 [3] => 20471 [4] => 21338 [5] => 21589 [6] => 21588 [7] => 21587 [8] => 21590 [9] => 11772 [10] => 11774 [11] => 20469 [12] => 21584 [13] => 22150 [14] => 20468 [15] => 11775 [16] => 22417 [17] => 19531 )