พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21801' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19092,20696,4187,12000,5443,3522,5651,2679,8558,18540,6274,21337,10048,22196,4699,5673,5679,20172 Array ( [0] => 19092 [1] => 20696 [2] => 4187 [3] => 12000 [4] => 5443 [5] => 3522 [6] => 5651 [7] => 2679 [8] => 8558 [9] => 18540 [10] => 6274 [11] => 21337 [12] => 10048 [13] => 22196 [14] => 4699 [15] => 5673 [16] => 5679 [17] => 20172 )