พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21801' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11757,15725,13731,5703,15790,8642,2867,8975,2860,4271,6801,5170,22096,2756,9149,22832,11022,8943 Array ( [0] => 11757 [1] => 15725 [2] => 13731 [3] => 5703 [4] => 15790 [5] => 8642 [6] => 2867 [7] => 8975 [8] => 2860 [9] => 4271 [10] => 6801 [11] => 5170 [12] => 22096 [13] => 2756 [14] => 9149 [15] => 22832 [16] => 11022 [17] => 8943 )