พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21801' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24682,1570,16049,9166,5349,13735,22101,22913,19988,15770,8362,7125,24774,20990,6119,19678,4269,5230 Array ( [0] => 24682 [1] => 1570 [2] => 16049 [3] => 9166 [4] => 5349 [5] => 13735 [6] => 22101 [7] => 22913 [8] => 19988 [9] => 15770 [10] => 8362 [11] => 7125 [12] => 24774 [13] => 20990 [14] => 6119 [15] => 19678 [16] => 4269 [17] => 5230 )