พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21801' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22801,3596,5617,20786,23645,3650,10424,3940,1429,9761,9927,2191,22807,14554,11528,7482,6545,4706 Array ( [0] => 22801 [1] => 3596 [2] => 5617 [3] => 20786 [4] => 23645 [5] => 3650 [6] => 10424 [7] => 3940 [8] => 1429 [9] => 9761 [10] => 9927 [11] => 2191 [12] => 22807 [13] => 14554 [14] => 11528 [15] => 7482 [16] => 6545 [17] => 4706 )