พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21799' and ( pcharacter='100' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2422,12290,1348,1342,1725,14838,1436,14839,14837,14841,1446,1685,14836,2420,1443,1423,15165,1343 Array ( [0] => 2422 [1] => 12290 [2] => 1348 [3] => 1342 [4] => 1725 [5] => 14838 [6] => 1436 [7] => 14839 [8] => 14837 [9] => 14841 [10] => 1446 [11] => 1685 [12] => 14836 [13] => 2420 [14] => 1443 [15] => 1423 [16] => 15165 [17] => 1343 )