พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21799' and ( pcharacter='100' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19122,1686,23036,14844,14847,21475,1443,2420,2433,1349,2421,1726,2428,1342,1725,14837,1445,14834 Array ( [0] => 19122 [1] => 1686 [2] => 23036 [3] => 14844 [4] => 14847 [5] => 21475 [6] => 1443 [7] => 2420 [8] => 2433 [9] => 1349 [10] => 2421 [11] => 1726 [12] => 2428 [13] => 1342 [14] => 1725 [15] => 14837 [16] => 1445 [17] => 14834 )