พรีออเดอร์

550 BAHT
600 BAHT
พรีออเดอร์

Newly illustrated cover artwork. Details will be forthcoming.

q select pid from dex_product where pid<>'21798' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17431,1392,19450,1389,1393,14478,17426,17848,1397,17428,11759,14444,21021,20999,1394,18220,18214,22977 Array ( [0] => 17431 [1] => 1392 [2] => 19450 [3] => 1389 [4] => 1393 [5] => 14478 [6] => 17426 [7] => 17848 [8] => 1397 [9] => 17428 [10] => 11759 [11] => 14444 [12] => 21021 [13] => 20999 [14] => 1394 [15] => 18220 [16] => 18214 [17] => 22977 )