พรีออเดอร์

550 BAHT
600 BAHT
พรีออเดอร์

JAM Project to release a triple A-side single release. Includes PS4(R)/Nintendo Switch(TM) "Super Robot Taisen T" intro and outro theme "Tread on the Tiger's Tail / RESET" and smart phone app "Super Robot Taisen DD" main theme "DD-Dimension Driver-".

q select pid from dex_product where pid<>'21795' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7772,4161,12966,22917,11872,5628,19066,3873,5791,12490,20287,13186,5241,499,9237,23382,1413,15787 Array ( [0] => 7772 [1] => 4161 [2] => 12966 [3] => 22917 [4] => 11872 [5] => 5628 [6] => 19066 [7] => 3873 [8] => 5791 [9] => 12490 [10] => 20287 [11] => 13186 [12] => 5241 [13] => 499 [14] => 9237 [15] => 23382 [16] => 1413 [17] => 15787 )