พรีออเดอร์

550 BAHT
600 BAHT
พรีออเดอร์

JAM Project to release a triple A-side single release. Includes PS4(R)/Nintendo Switch(TM) "Super Robot Taisen T" intro and outro theme "Tread on the Tiger's Tail / RESET" and smart phone app "Super Robot Taisen DD" main theme "DD-Dimension Driver-".

q select pid from dex_product where pid<>'21795' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2693,20295,7903,1347,22141,14460,10233,5646,5066,23562,3634,19336,5637,3638,5623,16122,10998,3031 Array ( [0] => 2693 [1] => 20295 [2] => 7903 [3] => 1347 [4] => 22141 [5] => 14460 [6] => 10233 [7] => 5646 [8] => 5066 [9] => 23562 [10] => 3634 [11] => 19336 [12] => 5637 [13] => 3638 [14] => 5623 [15] => 16122 [16] => 10998 [17] => 3031 )