พรีออเดอร์

550 BAHT
600 BAHT
พรีออเดอร์

JAM Project to release a triple A-side single release. Includes PS4(R)/Nintendo Switch(TM) "Super Robot Taisen T" intro and outro theme "Tread on the Tiger's Tail / RESET" and smart phone app "Super Robot Taisen DD" main theme "DD-Dimension Driver-".

q select pid from dex_product where pid<>'21795' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20172,3981,4161,20165,2384,20905,6726,11538,1573,12887,4959,2850,18190,4187,12462,20989,3030,4954 Array ( [0] => 20172 [1] => 3981 [2] => 4161 [3] => 20165 [4] => 2384 [5] => 20905 [6] => 6726 [7] => 11538 [8] => 1573 [9] => 12887 [10] => 4959 [11] => 2850 [12] => 18190 [13] => 4187 [14] => 12462 [15] => 20989 [16] => 3030 [17] => 4954 )