พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21794' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11216,13742,5236,5176,14558,19529,6960,9376,6309,22971,22562,5509,10147,10711,19696,6514,5222,10156 Array ( [0] => 11216 [1] => 13742 [2] => 5236 [3] => 5176 [4] => 14558 [5] => 19529 [6] => 6960 [7] => 9376 [8] => 6309 [9] => 22971 [10] => 22562 [11] => 5509 [12] => 10147 [13] => 10711 [14] => 19696 [15] => 6514 [16] => 5222 [17] => 10156 )