พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21794' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11770,18658,21019,6415,4032,2816,8097,1523,16115,15723,12829,4003,8273,2604,22094,6659,5630,9179 Array ( [0] => 11770 [1] => 18658 [2] => 21019 [3] => 6415 [4] => 4032 [5] => 2816 [6] => 8097 [7] => 1523 [8] => 16115 [9] => 15723 [10] => 12829 [11] => 4003 [12] => 8273 [13] => 2604 [14] => 22094 [15] => 6659 [16] => 5630 [17] => 9179 )