พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21794' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9252,2087,23939,6863,20961,10145,22881,13090,22851,21671,22755,9968,11206,25040,9388,4977,3833,9425 Array ( [0] => 9252 [1] => 2087 [2] => 23939 [3] => 6863 [4] => 20961 [5] => 10145 [6] => 22881 [7] => 13090 [8] => 22851 [9] => 21671 [10] => 22755 [11] => 9968 [12] => 11206 [13] => 25040 [14] => 9388 [15] => 4977 [16] => 3833 [17] => 9425 )