พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21793' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1370,1690,22754,22409,14546,15548,1361,8274,19065,15541,1375,1368,1306,1376,1374,15546,10718,22414 Array ( [0] => 1370 [1] => 1690 [2] => 22754 [3] => 22409 [4] => 14546 [5] => 15548 [6] => 1361 [7] => 8274 [8] => 19065 [9] => 15541 [10] => 1375 [11] => 1368 [12] => 1306 [13] => 1376 [14] => 1374 [15] => 15546 [16] => 10718 [17] => 22414 )