พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21793' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22414,21327,1367,22413,21791,1370,1374,1372,1376,23881,14546,13733,15548,8274,15547,13718,3256,1373 Array ( [0] => 22414 [1] => 21327 [2] => 1367 [3] => 22413 [4] => 21791 [5] => 1370 [6] => 1374 [7] => 1372 [8] => 1376 [9] => 23881 [10] => 14546 [11] => 13733 [12] => 15548 [13] => 8274 [14] => 15547 [15] => 13718 [16] => 3256 [17] => 1373 )