พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21793' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19065,22754,1372,1364,23606,1366,15548,21791,1373,1363,14546,1376,1375,1362,22409,22413,24510,1371 Array ( [0] => 19065 [1] => 22754 [2] => 1372 [3] => 1364 [4] => 23606 [5] => 1366 [6] => 15548 [7] => 21791 [8] => 1373 [9] => 1363 [10] => 14546 [11] => 1376 [12] => 1375 [13] => 1362 [14] => 22409 [15] => 22413 [16] => 24510 [17] => 1371 )