พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21793' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1367,1375,1372,1374,1306,25191,15541,1368,1362,22754,22413,3256,23427,19065,1364,24510,1363,14674 Array ( [0] => 1367 [1] => 1375 [2] => 1372 [3] => 1374 [4] => 1306 [5] => 25191 [6] => 15541 [7] => 1368 [8] => 1362 [9] => 22754 [10] => 22413 [11] => 3256 [12] => 23427 [13] => 19065 [14] => 1364 [15] => 24510 [16] => 1363 [17] => 14674 )