พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21793' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1364,21791,23410,1306,1373,23422,1365,10718,21327,1363,23427,1372,19065,22409,1376,23606,1375,22754 Array ( [0] => 1364 [1] => 21791 [2] => 23410 [3] => 1306 [4] => 1373 [5] => 23422 [6] => 1365 [7] => 10718 [8] => 21327 [9] => 1363 [10] => 23427 [11] => 1372 [12] => 19065 [13] => 22409 [14] => 1376 [15] => 23606 [16] => 1375 [17] => 22754 )