พรีออเดอร์

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21791' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1361,1371,1376,1372,1366,8274,14545,1368,3256,15541,10718,14546,1690,1367,1362,1370,1373,15548 Array ( [0] => 1361 [1] => 1371 [2] => 1376 [3] => 1372 [4] => 1366 [5] => 8274 [6] => 14545 [7] => 1368 [8] => 3256 [9] => 15541 [10] => 10718 [11] => 14546 [12] => 1690 [13] => 1367 [14] => 1362 [15] => 1370 [16] => 1373 [17] => 15548 )