พรีออเดอร์

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21791' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22754,14546,1367,23427,15548,14674,22414,1362,1371,1361,1363,15547,1375,19532,21327,14545,23606,22409 Array ( [0] => 22754 [1] => 14546 [2] => 1367 [3] => 23427 [4] => 15548 [5] => 14674 [6] => 22414 [7] => 1362 [8] => 1371 [9] => 1361 [10] => 1363 [11] => 15547 [12] => 1375 [13] => 19532 [14] => 21327 [15] => 14545 [16] => 23606 [17] => 22409 )