พรีออเดอร์

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21791' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14545,3256,14546,19532,13718,1372,14674,15548,22409,23881,15546,1376,1306,15547,1371,1373,22414,1368 Array ( [0] => 14545 [1] => 3256 [2] => 14546 [3] => 19532 [4] => 13718 [5] => 1372 [6] => 14674 [7] => 15548 [8] => 22409 [9] => 23881 [10] => 15546 [11] => 1376 [12] => 1306 [13] => 15547 [14] => 1371 [15] => 1373 [16] => 22414 [17] => 1368 )