พรีออเดอร์

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21791' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1366,1375,13733,1368,1306,1362,22409,1373,1690,1367,14545,1370,23410,1365,8274,23422,1374,19532 Array ( [0] => 1366 [1] => 1375 [2] => 13733 [3] => 1368 [4] => 1306 [5] => 1362 [6] => 22409 [7] => 1373 [8] => 1690 [9] => 1367 [10] => 14545 [11] => 1370 [12] => 23410 [13] => 1365 [14] => 8274 [15] => 23422 [16] => 1374 [17] => 19532 )