พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

THE IDOLM@STER SideM WORLD TRE@SURE --a new CD series linked to the idol raising live game "IDOLM SideM LIVE ON ST@GE!". The theme for Vol. 7 is Finland. Includes one new location-themed track and one common track throughout the "WORLD TRE@SURE" series. Includes two tracks and one instrumental track. Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'21790' and ( pcharacter='113' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24071,17223,1984,11556,17224,11740,22753,23341,11555,11546,1335,19132,22573,11547,19134,18206,11552,11554 Array ( [0] => 24071 [1] => 17223 [2] => 1984 [3] => 11556 [4] => 17224 [5] => 11740 [6] => 22753 [7] => 23341 [8] => 11555 [9] => 11546 [10] => 1335 [11] => 19132 [12] => 22573 [13] => 11547 [14] => 19134 [15] => 18206 [16] => 11552 [17] => 11554 )