มีสินค้า

320 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21779' and ( pcharacter='483' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19128,21754,6185,21755,19125,21780,19127 Array ( [0] => 19128 [1] => 21754 [2] => 6185 [3] => 21755 [4] => 19125 [5] => 21780 [6] => 19127 )