มีสินค้า

1,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21778' and ( pcharacter='254' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13656,13657,13300,12847,17642,13655,23969,17646,17641,18921,23968,13439,12848,12846,18920,17645,17662,13654 Array ( [0] => 13656 [1] => 13657 [2] => 13300 [3] => 12847 [4] => 17642 [5] => 13655 [6] => 23969 [7] => 17646 [8] => 17641 [9] => 18921 [10] => 23968 [11] => 13439 [12] => 12848 [13] => 12846 [14] => 18920 [15] => 17645 [16] => 17662 [17] => 13654 )