มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21778' and ( pcharacter='254' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13300,17641,18920,13656,18921,12847,12846,17646,11428,17645,13657,17662,13655,17663,12848,13439,17642,13654 Array ( [0] => 13300 [1] => 17641 [2] => 18920 [3] => 13656 [4] => 18921 [5] => 12847 [6] => 12846 [7] => 17646 [8] => 11428 [9] => 17645 [10] => 13657 [11] => 17662 [12] => 13655 [13] => 17663 [14] => 12848 [15] => 13439 [16] => 17642 [17] => 13654 )