มีสินค้า

1,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21778' and ( pcharacter='254' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17646,18920,13655,13657,17641,17663,11428,17662,17642,13654,13656,13300,12848,12846,13439,18921,12847,17645 Array ( [0] => 17646 [1] => 18920 [2] => 13655 [3] => 13657 [4] => 17641 [5] => 17663 [6] => 11428 [7] => 17662 [8] => 17642 [9] => 13654 [10] => 13656 [11] => 13300 [12] => 12848 [13] => 12846 [14] => 13439 [15] => 18921 [16] => 12847 [17] => 17645 )