มีสินค้า

299 BAHT
add to cart

[ดีลพิเศษ] Love Live! A2 Tapestry Ver.3 คละแบบ
สินค้าจะเป็นการสุ่มลาย (ไม่สามารถเลือกได้ แต่หากสั่งซื้อ 2 ชิ้นขึ้นไป จะจัดสินค้าไม่ให้ซ้ำกัน)

q select pid from dex_product where pid<>'21767' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10267,2772,4600,24208,24205,4056,1237,9743,3457,23894,2773,4589,21192,10554,22985,1241,1264,4592 Array ( [0] => 10267 [1] => 2772 [2] => 4600 [3] => 24208 [4] => 24205 [5] => 4056 [6] => 1237 [7] => 9743 [8] => 3457 [9] => 23894 [10] => 2773 [11] => 4589 [12] => 21192 [13] => 10554 [14] => 22985 [15] => 1241 [16] => 1264 [17] => 4592 )