สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21766' and ( pcharacter='234' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21765,10480,11332,8507,21891,11490,21763,21893,16316,17673,21764,19615,21890,21892,13757,11287,9669 Array ( [0] => 21765 [1] => 10480 [2] => 11332 [3] => 8507 [4] => 21891 [5] => 11490 [6] => 21763 [7] => 21893 [8] => 16316 [9] => 17673 [10] => 21764 [11] => 19615 [12] => 21890 [13] => 21892 [14] => 13757 [15] => 11287 [16] => 9669 )