สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21765' and ( pcharacter='234' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21763,23524,16316,13757,17673,21890,19615,21893,11287,21764,11490,21891,23561,21892,8507,9669,10480,11332 Array ( [0] => 21763 [1] => 23524 [2] => 16316 [3] => 13757 [4] => 17673 [5] => 21890 [6] => 19615 [7] => 21893 [8] => 11287 [9] => 21764 [10] => 11490 [11] => 21891 [12] => 23561 [13] => 21892 [14] => 8507 [15] => 9669 [16] => 10480 [17] => 11332 )