สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21765' and ( pcharacter='234' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11332,21764,21890,17673,19615,16316,21891,21892,21763,11490,8507,9669,13757,10480,11287,21766,21893 Array ( [0] => 11332 [1] => 21764 [2] => 21890 [3] => 17673 [4] => 19615 [5] => 16316 [6] => 21891 [7] => 21892 [8] => 21763 [9] => 11490 [10] => 8507 [11] => 9669 [12] => 13757 [13] => 10480 [14] => 11287 [15] => 21766 [16] => 21893 )