สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21764' and ( pcharacter='234' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23561,23478,21890,11490,16316,11287,19615,8507,17673,21763,9669,13757,10480,21766,21891,21765,21893,23524 Array ( [0] => 23561 [1] => 23478 [2] => 21890 [3] => 11490 [4] => 16316 [5] => 11287 [6] => 19615 [7] => 8507 [8] => 17673 [9] => 21763 [10] => 9669 [11] => 13757 [12] => 10480 [13] => 21766 [14] => 21891 [15] => 21765 [16] => 21893 [17] => 23524 )