สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21764' and ( pcharacter='234' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16316,21766,21890,9669,21891,11490,13757,19615,21892,11332,21893,8507,21763,21765,11287,10480,17673 Array ( [0] => 16316 [1] => 21766 [2] => 21890 [3] => 9669 [4] => 21891 [5] => 11490 [6] => 13757 [7] => 19615 [8] => 21892 [9] => 11332 [10] => 21893 [11] => 8507 [12] => 21763 [13] => 21765 [14] => 11287 [15] => 10480 [16] => 17673 )