สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21764' and ( pcharacter='234' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10480,11332,21763,19615,21891,21765,11287,13757,21892,16316,9669,21890,8507,11490,17673,21766,21893 Array ( [0] => 10480 [1] => 11332 [2] => 21763 [3] => 19615 [4] => 21891 [5] => 21765 [6] => 11287 [7] => 13757 [8] => 21892 [9] => 16316 [10] => 9669 [11] => 21890 [12] => 8507 [13] => 11490 [14] => 17673 [15] => 21766 [16] => 21893 )