สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21764' and ( pcharacter='234' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21765,16316,21763,19615,13757,11287,21893,9669,11332,8507,21890,11490,10480,21892,17673,21891,21766 Array ( [0] => 21765 [1] => 16316 [2] => 21763 [3] => 19615 [4] => 13757 [5] => 11287 [6] => 21893 [7] => 9669 [8] => 11332 [9] => 8507 [10] => 21890 [11] => 11490 [12] => 10480 [13] => 21892 [14] => 17673 [15] => 21891 [16] => 21766 )