สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21763' and ( pcharacter='234' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19615,21764,21893,21765,11287,11490,11332,8507,21892,21766,13757,9669,17673,21891,10480,21890,16316 Array ( [0] => 19615 [1] => 21764 [2] => 21893 [3] => 21765 [4] => 11287 [5] => 11490 [6] => 11332 [7] => 8507 [8] => 21892 [9] => 21766 [10] => 13757 [11] => 9669 [12] => 17673 [13] => 21891 [14] => 10480 [15] => 21890 [16] => 16316 )