สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21763' and ( pcharacter='234' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21891,21766,11287,23478,23544,21890,23524,11332,11490,21765,16316,21892,21764,17673,10480,21893,23561,9669 Array ( [0] => 21891 [1] => 21766 [2] => 11287 [3] => 23478 [4] => 23544 [5] => 21890 [6] => 23524 [7] => 11332 [8] => 11490 [9] => 21765 [10] => 16316 [11] => 21892 [12] => 21764 [13] => 17673 [14] => 10480 [15] => 21893 [16] => 23561 [17] => 9669 )