สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21763' and ( pcharacter='234' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8507,21892,23561,17673,11332,19615,9669,11287,13757,11490,21893,21890,10480,23524,23544,21766,21891,16316 Array ( [0] => 8507 [1] => 21892 [2] => 23561 [3] => 17673 [4] => 11332 [5] => 19615 [6] => 9669 [7] => 11287 [8] => 13757 [9] => 11490 [10] => 21893 [11] => 21890 [12] => 10480 [13] => 23524 [14] => 23544 [15] => 21766 [16] => 21891 [17] => 16316 )