สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21763' and ( pcharacter='234' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9669,21892,11490,21893,21764,17673,16316,11287,10480,21765,21890,21891,21766,8507,11332,19615,13757 Array ( [0] => 9669 [1] => 21892 [2] => 11490 [3] => 21893 [4] => 21764 [5] => 17673 [6] => 16316 [7] => 11287 [8] => 10480 [9] => 21765 [10] => 21890 [11] => 21891 [12] => 21766 [13] => 8507 [14] => 11332 [15] => 19615 [16] => 13757 )