สินค้าหมด

550 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'21762' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19447,19981,22613,21652,15784,21757,21138,19023,19980,20687,21500,20688,20487,18109,19979,22614,21499,19977 Array ( [0] => 19447 [1] => 19981 [2] => 22613 [3] => 21652 [4] => 15784 [5] => 21757 [6] => 21138 [7] => 19023 [8] => 19980 [9] => 20687 [10] => 21500 [11] => 20688 [12] => 20487 [13] => 18109 [14] => 19979 [15] => 22614 [16] => 21499 [17] => 19977 )