สินค้าหมด

550 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'21762' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19980,20025,19570,20690,15780,20864,21758,20024,20692,19568,21757,18108,21761,15784,18622,15782,21652,18107 Array ( [0] => 19980 [1] => 20025 [2] => 19570 [3] => 20690 [4] => 15780 [5] => 20864 [6] => 21758 [7] => 20024 [8] => 20692 [9] => 19568 [10] => 21757 [11] => 18108 [12] => 21761 [13] => 15784 [14] => 18622 [15] => 15782 [16] => 21652 [17] => 18107 )