สินค้าเหลือน้อย

550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21760' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21424,22620,18106,21889,20025,20691,21656,21657,19023,23162,18622,22701,20145,21658,19446,18125,20692,19977 Array ( [0] => 21424 [1] => 22620 [2] => 18106 [3] => 21889 [4] => 20025 [5] => 20691 [6] => 21656 [7] => 21657 [8] => 19023 [9] => 23162 [10] => 18622 [11] => 22701 [12] => 20145 [13] => 21658 [14] => 19446 [15] => 18125 [16] => 20692 [17] => 19977 )