สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21760' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20144,19447,20688,21655,21654,21424,21656,22619,15722,15780,21426,20691,18110,22613,18109,21139,18108,18111 Array ( [0] => 20144 [1] => 19447 [2] => 20688 [3] => 21655 [4] => 21654 [5] => 21424 [6] => 21656 [7] => 22619 [8] => 15722 [9] => 15780 [10] => 21426 [11] => 20691 [12] => 18110 [13] => 22613 [14] => 18109 [15] => 21139 [16] => 18108 [17] => 18111 )