สินค้าเหลือน้อย

550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21758' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21427,21500,21761,18125,18109,23164,21118,19568,22607,23161,21425,19782,22702,18110,15722,15782,21760,22705 Array ( [0] => 21427 [1] => 21500 [2] => 21761 [3] => 18125 [4] => 18109 [5] => 23164 [6] => 21118 [7] => 19568 [8] => 22607 [9] => 23161 [10] => 21425 [11] => 19782 [12] => 22702 [13] => 18110 [14] => 15722 [15] => 15782 [16] => 21760 [17] => 22705 )