สินค้าเหลือน้อย

840 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21756' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21852,18116,13560,22367,13405,21150,13385,14726,13398,22368,21535,10061,15840,22404,20591,18357,22403,20592 Array ( [0] => 21852 [1] => 18116 [2] => 13560 [3] => 22367 [4] => 13405 [5] => 21150 [6] => 13385 [7] => 14726 [8] => 13398 [9] => 22368 [10] => 21535 [11] => 10061 [12] => 15840 [13] => 22404 [14] => 20591 [15] => 18357 [16] => 22403 [17] => 20592 )